امور صنفی شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ‍ای کالای شهرستان بروجرد یکی از 5 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان لرستان می باشد
این انجمن در منطقه بروجرد و حومه فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان لرستان

درباره استان لرستان

بیشتر بدانیم