انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل منطقه دو مازندران نکا یکی از 11 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان مازندران می باشد
این انجمن در منطقه شهرستا ن نکا فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان مازندران

درباره استان مازندران

بیشتر بدانیم