انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل کالا استان اردبیل یکی از 3 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان اردبیل می باشد
این انجمن در منطقه اردبیل فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان اردبیل

درباره استان اردبیل

بیشتر بدانیم