انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل ونقل کالا شهرستان های ابهرو خرمدره یکی از 3 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان زنجان می باشد
این انجمن در منطقه شهرستان ابهر و خرمده فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان زنجان

درباره استان زنجان

بیشتر بدانیم