انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل ونقل یزد و حومه یکی از 6 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان یزد می باشد
این انجمن در منطقه یزد و حومه فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان یزد

درباره استان یزد

بیشتر بدانیم