انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالای استان گلستان یکی از 5 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان گلستان می باشد
این انجمن در منطقه گلستان- مازندران فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان گلستان

درباره استان گلستان

بیشتر بدانیم