انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل ونقل داخلی کالای شهرستان قم انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان قم می باشد
این انجمن در منطقه استان قم فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان قم

درباره استان قم

بیشتر بدانیم