انجمن صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل جاده ای تبریز و حومه یکی از 9 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان ‌آذربایجان شرقی می باشد
این انجمن در منطقه استان آذربایحان شرقی - تبریز و حومه فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان ‌آذربایجان شرقی

اعلام بار سراسری استان ‌آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار کمپرسی استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار کفی استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار باری فلزی استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار وانت استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار بونکر استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار بغلدار چادری استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار کانتینردار استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار مخزندار استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار مسقف استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار کامیونت استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار یخچالدار استان آذربایجان شرقی
سالن اعلام بار بغلدار معمولی استان آذربایجان شرقی

درباره استان ‌آذربایجان شرقی

بیشتر بدانیم