انجمن صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای شهرستان های جهرم یکی از 17 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان فارس می باشد
این انجمن در منطقه جهرم فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان فارس

درباره استان فارس

بیشتر بدانیم