انجمن صنفی کارفرمایان حمل ونقل کالای شهرستان قزوین یکی از 2 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان قزوین می باشد
این انجمن در منطقه استان قزوین فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان قزوین

درباره استان قزوین

بیشتر بدانیم