انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و موسسات حمل ونقل داخلی کالای خراسان شمالی یکی از 3 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان خراسان شمالی می باشد
این انجمن در منطقه بجنورد فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان خراسان شمالی

درباره استان خراسان شمالی

بیشتر بدانیم