انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و موسسات حمل ونقل کالای چابهار یکی از 3 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان سیستان و بلوچستان می باشد
این انجمن در منطقه شهرستان چابهار فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان سیستان و بلوچستان

درباره استان سیستان و بلوچستان

بیشتر بدانیم