انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل ونقل شهر کرد و حومه یکی از 2 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان چهار محال و بختیاری می باشد
این انجمن در منطقه شهر کرد و حومه فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان چهار محال و بختیاری

درباره استان چهار محال و بختیاری

بیشتر بدانیم