انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل ونقل شهرستان سنندج یکی از 3 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان کردستان می باشد
این انجمن در منطقه تمام کشور فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان کردستان

درباره استان کردستان

بیشتر بدانیم