انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل سیمان شهرستان رزن یکی از 12 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان همدان می باشد
این انجمن در منطقه شهرستان رزن فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان همدان

درباره استان همدان

بیشتر بدانیم