کارفرمایان شرکتهای حمل ونقل کالای شهرستان شاهرود یکی از 4 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان سمنان می باشد
این انجمن در منطقه شاهرود فعالیت می کند

سالن های اعلام بار آنلاین استان سمنان

درباره استان سمنان

بیشتر بدانیم