اگر برای شما پیامک سالن اعلام بار اختصاصی ارسال شده، یعنی شما عضو عادی بیجک هستید و می توانید عضویت خود را به عضویت ویژه تبدیل کنید

خرید اشتراک روزانه برای مشاهده جزییات کلیه بارهای شما

در هر مرتبه دریافت اعلام بار اختصاصی به صورت پیامکی می توانید یک بسته ۳۰ هزار تومانی از بیجک بخرید و به مدت ۲۴ ساعت کلیه بارهای ثبت شده در سالن اختصاصی خود را با جزییات کامل مشاهده نمایید.

خرید بسته ماهانه ویژه

اگر می خواهید به ازای هر مرتبه بارگیری جدید، کلیه بارهای برگشت مسیری که انتخاب کرده اید را به صورت پیشنهاد دریافت کنید، می توانید عضویت ویژه ماهانه را خریداری نمایید

با خرید بسته ویژه از ۲ خدمت ما بهره مند می شوید

دریافت پیامک پیشنهاد را از دست ندهید،
بیجک به صورت هوشمند فقط راننده ها و مالکان ناوگان فعال را تشخیص می دهد و افراد غیر فعال با ما همراه نخواهند بود
پس فعالانه با ما باشید