اعلام بار بردسیر

اعلام بار بردسیر

– سالن اعلام بار آنلاین بردسیر جهت مدیریت بارهای منطقه بردسیر، با همکاری شرکت های حمل و نقل منطقه و سامانه بی تا محصول شرکت پیرامید راه اندازی شد. آدرس دسترسی به این سامانه همان آدرس سالن اعلام بار سیرجان می باشد سایت سامانه اعلام بار بردسیر آموزش نحوه ثبت نام در سالن اعلام بار […]

اعلام بار سیرجان

-سامانه اعلام بار و نوبت دهی سیرجان با همکاری اتحادیه شرکت های حمل و نقل سیرجان و شرکت پیرامید، تولید کننده نرم افزارهای بی تا آغاز به کار کرد. این سامانه روزانه پذیرای صدها بار و راننده محترم می باشد وب سایت سامانه اعلام بار سیرجان وب سایت اتحادیه شرکت های حمل و نقل سیرجان […]