سالن اعلام بار بغلدار فلزی سراسری کشور

سه شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۳

امکان مشاهده جزییات بار فقط برای اعضای ویژه امکان پذیر است

 مبدا: تهران

 مقصد: بوشهر

 نوع بار: كانتينر خالي

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: تهران

 مقصد: بابل

 نوع بار: لوازم خانگي

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: تهران

 مقصد: تربت_حيدريه

 نوع بار: تره بار و سبزى انواع

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: تهران

 مقصد: گرمسار

 نوع بار: خرده ابر

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: اردبيل

 مقصد: قائم_شهر

 نوع بار: سيب درختي

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان اردبیل

 مبدا: اشتهارد

 مقصد: بابل

 نوع بار: لوازم اتومبيل

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان البرز

 مبدا: تهران

 مقصد: بوشهر

 نوع بار: كانتينر خالي

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: سبزوار

 مقصد: برداسكن

 نوع بار: كاه

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان خراسان رضوی

 مبدا: تهران

 مقصد: كاشمر

 نوع بار: تره بار و سبزى انواع

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: تهران

 مقصد: اشتهارد

 نوع بار: بشكه مواد

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: تهران

 مقصد: تبريز

 نوع بار: اثاثيه منزل

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: زاهدان

 مقصد: سراوان_سيستان_وبلوچستان

 نوع بار: انواع خشكبار

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان سیستان و بلوچستان

 مبدا: تهران

 مقصد: نوشهر

 نوع بار: سقف پيش ساخته

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: تهران

 مقصد: آمل

 نوع بار: هواكش دستگاه

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: ساوه

 مقصد: شهريار

 نوع بار: سيليكات

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان مرکزی

 مبدا: اشتهارد

 مقصد: بابل

 نوع بار: لوازم اتومبيل

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان البرز

 مبدا: اهواز

 مقصد: رامهرمز

 نوع بار: رنكٌ انواع

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان خوزستان

 مبدا: مراغه

 مقصد: بناب_آذربايجان_شرقي

 نوع بار: شيشه جام انواع

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان آذربایجان شرقی

 مبدا: شيراز_فارس

 مقصد: بوشهر

 نوع بار: انواع سنگهاى ساختماني

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان فارس

 مبدا: شيراز_فارس

 مقصد: كازرون

 نوع بار: سبد خالي

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان فارس

 مبدا: زرنديه_مركزي

 مقصد: اسلامشهر

 نوع بار: سلفون

 بارگیر: بغلدار فلزی

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان مرکزی

مشاهده جزییات بار فقط از طریق دانلود اپلیکیشن باروان

دعوتنامه عضویت بیجک از طریق پیامک برای شما یا دوستان شما ارسال خواهد شد، اگر عضو بیجک هستید می توانید از دوستانتان نیز برای عضویت در بیجک دعوت کنید

عضویت در کانال تلگرام اعلام بار سراسری بیجک