سالن اعلام بار وانت سراسری کشور

شنبه ۰۲ تیرماه ۱۴۰۳

امکان مشاهده جزییات بار فقط برای اعضای ویژه امکان پذیر است

 مبدا: فارسان

 مقصد: شهركرد

 نوع بار: اثاثيه منزل

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

 مبدا: فارسان

 مقصد: شهركرد

 نوع بار: مصالح ساختماني

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

 مبدا: بوكان

 مقصد: سيمينه

 نوع بار: كاه

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان آذربایجان غربی

 مبدا: برازجان

 مقصد: خورموج

 نوع بار: جعبه وكارتن

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان بوشهر

 مبدا: برازجان

 مقصد: خورموج

 نوع بار: جعبه وكارتن

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان بوشهر

 مبدا: خوي

 مقصد: اروميه

 نوع بار: انواع ضدزنكٌ

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان آذربایجان غربی

 مبدا: آق_قلا

 مقصد: آق_قلا

 نوع بار: مكمل غذاي دام و طيور

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان گلستان

 مبدا: برازجان

 مقصد: خورموج

 نوع بار: جعبه وكارتن

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان بوشهر

 مبدا: بوكان

 مقصد: سيمينه

 نوع بار: شن وماسه

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان آذربایجان غربی

 مبدا: فارسان

 مقصد: شهركرد

 نوع بار: ضايعات انواع

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

 مبدا: دامغان

 مقصد: سمنان

 نوع بار: كاغذپاره وباطله

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان سمنان

 مبدا: لردگان

 مقصد: بروجن

 نوع بار: كاه

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

 مبدا: زرنديه_مركزي

 مقصد: زرنديه_مركزي

 نوع بار: لنت ترمز

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان مرکزی

 مبدا: لردگان

 مقصد: بروجن

 نوع بار: كاه

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

 مبدا: فارسان

 مقصد: شهركرد

 نوع بار: ضايعات انواع

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

 مبدا: لردگان

 مقصد: بروجن

 نوع بار: كاه

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

 مبدا: تهران

 مقصد: گنبدكاووس

 نوع بار: لوازم ادارى

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: فارسان

 مقصد: شهركرد

 نوع بار: سبد خالي

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

 مبدا: تهران

 مقصد: كرمانشاه

 نوع بار: مبلمان انواع

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: تهران

 مقصد: بابل

 نوع بار: مبلمان انواع

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان تهران

 مبدا: فارسان

 مقصد: شهركرد

 نوع بار: ضايعات انواع

 بارگیر: وانت

 کرایه کل: به زودی ..

 توضیحات: جزییات در اپ باروان

سالن اعلام بار استان چهارمحال و بختیاری

مشاهده جزییات بار فقط از طریق دانلود اپلیکیشن باروان

دعوتنامه عضویت بیجک از طریق پیامک برای شما یا دوستان شما ارسال خواهد شد، اگر عضو بیجک هستید می توانید از دوستانتان نیز برای عضویت در بیجک دعوت کنید

عضویت در کانال تلگرام اعلام بار سراسری بیجک